Железнодорожные пути, строительство, обслуживание и ремонт железнодорожных путей

Наше підприємство здійснює ремонт залізничних колій на дерев'яних та залізобетонних шпалах. Основними видидами цих робіт є: підъємочний, середній та капітальний ремонт, а також капітальний ремонт переїздів.

Для ремонту колії застосовуємо високопродуктивні колійні машини, що забезпечують комплексну механізацію колійних робіт:

- хопериддозатори ЦНИИ-ДВЗ (для перевезення й механізованого розвантаження баласту з одночасним дозуванням і його розрівнюванням);

- ЩОМоД, ШОМ-4, ЩОМ-3В (очищають щебеневий баласт без зняття колії, забезпечують підіймання колії, дозування баласту, здвижку колії та оправлення баластової призми);

-ВПО-3000 (виправляють колію у поздовжньому й поперечному напрямках, ущільнюють баласт під шпалами, рихтують колію при капітальному ремонті).

Роботи з ремонту колії виконуються відповідно до типових технологічних процесів, затверджених колійним господарством «УКРЗАЛІЗНИЦІ».

На всі роботи надається гарантія строком на 6 місяців.

ремонт після ремонту
ремонт після ремонту